En grønnere by

Oslo skal ha ren luft og det skal være lett å komme seg fra A til B.

buss

En grønnere by.

Vi er stolt over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Vi jobber for at du skal få renere luft, bedre kollektivtransport, bilfritt byliv i sentrum, flere grøntområder, sykkelveier og bedre klima.

 • Oslo har vunnet EM for grønne byer og er kåret til Europas miljøhovedstad 2019 av EU. Det er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet med folkets grønne skifte i Oslo.  
 • Vi har sørget for 4000 flere ukentlige avganger med t-bane, buss og trikk. Det gir bedre kollektivtransport og gjør hverdagen til Oslofolk enklere.
 • Vi har fått Fornebubanen på skinner med planlagt byggestart i 2019. Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og kjøper inn 87 nye trikker. Vi er i gang med å planlegge bygging av ny t-banetunnel og tverrforbindelse i Groruddalen.
 • Vi har sørget for at Oslos 6 første el-busser er i trafikk. I 2019 får Oslo 70 flere el-busser. Innen 2020 vil kollektivtrafikken være fossilfri fordi det ble bedre luft, mindre støy, samtidig som vi kutter klimautslipp.
 • Vi har innført beboerparkering, for å gjøre det enklere å parkere for de som bor i området. Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka (innenfor Ring 2) og Sagene. I tillegg er ordningen innført på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.
 • Vi har åpnet nye ladegarasjer for elbil på Vulkan og under Festningen. Vi har også innført en støtteordning til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag som hittil har muliggjort nesten 14 000 nye ladeplasser for el-biler, for å gjøre det enklere å velge el-bil. Prognoser for ordningen er totalt 20 000 nye ladeplasser i 2018. El-bilandelen fortsetter å øke. Nå er 6 av 10 nye biler kjøpt i Oslo elektrisk eller ladbar hybrid.
 • For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned. Nå er det 14 000 færre passeringer i bomringen hver dag, sammenliknet med 2015. Det betyr 5 millioner færre passeringer i året. Dette gjør at køene blir mindre og luften renere. I fjor var Oslo for første gang på mange år i nærheten av å oppfylle de lovpålagte grenseverdiene for NO2.
 • Vi har innført støtteordning for el-sykler, og gjort det lettere for flere å bytte den gamle oljefyren hjemme. Det gir bedre luft og bedre klima.
 • Vi har åpnet Lambertseter flerbrukshall som var første fossilfrie byggeplass, og har 24 andre fossilfrie byggeplasser i gang. Det gir bedre luft, klima og nye grønne jobber.
 • Vi har bygget totalt 34 km med ny sykkelvei innen utgangen av 2018. Til sammenlikning ble det de ti siste årene bygget i snitt 1,5 km sykkelvei i året.
 • Vi har åpnet en ny innendørs sykkelparkering på Oslo S. På nyåret i 2019 åpner vi også sykkelhotell på Grorud og Ryen, fordi vi vil gjøre det enklere og tryggere å parkere sykler. Vi har også begynt å brøyte sykkelveiene, for å gjøre det enklere å sykle hele året.
 • Vi har sørget for økt støtte til kommunens klima- og energifond som siden 2015 har støttet 95 solcelleanlegg på bygg i Oslo. Bislett stadion har fått støtte til 1100 m2 solcellepanel på tribunetakene, og produksjonen av strøm til eget forbruk er i gang.
 • Vi har sørget for at klimagassutslippene i Oslo er på vei ned, og klimapolitikken vår vekker stor oppmerksomhet internasjonalt. I 2016 gikk utslippene ned med 8 prosent, mens de totalt i Norge gikk ned med kun 1 prosent.
 • Vi åpnet den første fossilfrie byggeplassen (Lambertseter flerbrukshall), og har innført dette som nytt standardkrav på byggeplassene til våre kommunale foretak. Nå forventes alle byggeplassene til for eksempel Kultur- og idrettsbygg og Omsorgsbygg å være fossilfrie i løpet av 2018. Det gir renere luft, bedre klima og nye grønne jobber.
 • Vi har lagt bedre til rette for at alle Osloskoler har mulighet til å starte skolehage ved å ta i bruk skolehage i sitt eget nærmiljø, på Geitmyra kommunale skolehage og Geitmyra gård. Vi har også opprette Bykuben, et senter for byøkologisk innovasjon og støttet urbane landbruksprosjekter som har ført til rundt 2500 nye dyrkekasser. Det er også nyetablert og restaurert til sammen 18 blomsterenger siden 2015.
 • Vi har lagt bedre til rette for at flere kan bruke Osloøyene. I 2018 åpnet vi nye toaletter på populære steder som Hvervenbukta, Sognsvann og Hovedøya. Vi satt også opp permanente fellesgriller, i Hvervenbukta, ved Liastua og i Trolldalen, fordi flere skal få glede av friluftsliv i storbyen vår.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om En grønnere by?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!