De store oppgavene løser vi best sammen

Derfor trenger Norge en ny regjering

js

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt: mellom rik og fattig, mellom by og land.

Koronakrisen har gjort vondt verre for mange. Mange står uten jobb, og mange sårbare grupper har stått uten hjelp gjennom en lang og krevende tid. Nå trenger vi sterkere fellesskap.

Vi lover å gjøre arbeid til alle til jobb nummer én. Alle som kan og vil jobbe, fortjener muligheten til det. Vi må skape flere arbeidsplasser, og det må bli lettere å komme inn i arbeidslivet.


 Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer. I Norge har vi menneskene, økonomien og kompetansen som trengs for å møte klimakrisen. Arbeiderpartiet er garantisten for en klimapolitikk der arbeidsplasser står i sentrum, og der alle bidrar etter evne. Vi skal bidra til å redde verden fra klima- og naturkrisen på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge.

Og vi lover å gjøre velferdsstaten sterkere. Vi vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig. Den norske velferdsstaten skal favne alle: sikre en god skole, helsetjenester i verdensklasse og en raus omsorg for våre eldste, uansett hvem du er, og hvor du bor. Vi skal styrke fellesskapets helse- og omsorgstjeneste og si nei til privatisering og økte klasseskiller. I våre felles sykehus skal vanlige folk få den beste behandlingen, det beste utstyret og de beste fagfolkene, nærmest mulig der de bor.

Etter åtte år med økte forskjeller er det nå vanlige folks tur. 13. september er det valg.

Da kan din stemme bidra til en mer rettferdig hverdag og et sterkere fellesskap for folk.

Stem Arbeiderpartiet!

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om De store oppgavene løser vi best sammen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker