Årsmøte 2020

Her finner du sakspapirer og viktig informasjon i forbindelse med årsmøte til Oslo Arbeiderparti.

Styret i Oslo Arbeiderparti har 10. mars vedtatt å utsette årsmøtet som var innkalt til 20. og 21. mars. Beslutningen er gjort med bakgrunn koronasituasjonen.

Slik situasjonen er nå, finner vi det ikke forsvarlig å samle om lag 300 personer over to dager. Vi ønsker ikke å utsette så mange mennesker for potensiell smittefare med de følger det kan få for dem og mange flere, sier leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen. 

Det er ikke tatt stilling til når årsmøtet kan avholdes.

Forberedelsene til årsmøtet stanses nå, og vi må avvente utviklingen av koronasituasjonen før vi kan ta stilling til når årsmøtet kan avholdes, sier partisekretær Øyvind Slåke. 

Oslo Arbeiderparti er svært bekymret for koronaepidemien vi nå opplever, og de konsekvensene det kan få for helsen til enkeltmennesker, det sivile samfunn, næringsliv og samfunnet som helhet. Dette har vært tungtveiende for beslutningen om å utsette årsmøtet, sier Frode Jacobsen.

Er du enig med Oslo Arbeiderparti om Årsmøte 2020?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!