Styremedlem

Marit Nybakk

Marit Nybakk

Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Stortingets første visepresident.