Fagligpolitisk ansvarlig

Trine Lise Sundnes

Leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti og stortingskandidat