Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Oslo Arbeiderparti

Valgkomiteens innstilling

Endelig er det årsmøte i Oslo Arbeiderparti! Valgkomiteen – som ble satt ned av representantskapet høsten 2019 – har nå vært i virksomhet i nesten ett og et halvt år. Det er med glede vi legger fram en innstilling til tillitsvalgte i Oslo Arbeiderparti.

Litt om prosessen Etter å ha spurt de som ble valgt på årsmøtet i 2018 om de ønsket gjenvalg eller ikke, inviterte valgkomiteen partilagene til å komme med innspill til kandidater til ulike tillitsverv. På grunnlag av dette utarbeidet valgkomiteen et forslag til tillitsvalgte for perioden 2020-2022. Dette forslaget ble sendt på høring til partilagene.

Etter å ha mottatt lagenes tilbakemeldinger på vårt forslag, kom valgkomiteen fram til et endelig forslag som skulle behandles på årsmøtet i mars 2020.

Men før vi kom så langt, ble årsmøtet utsatt på ubestemt tid pga. koronapandemien, og årsmøtepapirene ble dermed ikke sendt ut.

Valgkomiteen var i gang igjen høsten 2020 – da det så ut til at det skulle avholdes årsmøte 21. november, men årsmøtet ble igjen utsatt pga. pandemien og smitteverntiltak i Oslo og nasjonalt.

Valgkomiteen har igjen vært i virksomhet i forkant av årsmøtet som skal avholdes 12. og 13. mars 2021. Valgkomiteen har kommet fram til en enstemmig innstilling som legges fram for årsmøtet. I tillegg legges ut lagenes tilbakemeldinger i høringsrunden februar/mars 2020. Vi gjør oppmerksom på at dette er over et år siden. Valgkomiteens innstilling er basert på det arbeidet vi gjorde da – og tilbakemeldingene vi fikk da, men vi har også sett det som naturlig å ta hensyn til at det er gått ett år siden sist.

Rune TokleLeder av valgkomiteen