Arrangementer

Valgkampskolering Vestre Aker

Del 1 av vårens skoleringer

24. apr, kl. 19:00 — 21:30, Vestre Aker frivillighetssentral

Velkommen til første del av Vestre Aker Arbeiderpartis valgkampskolering.

I år vil skoleringen skje i to deler. Dette er den første delen av vårens skoleringer.

Programmet er lagt opp slik:
- Oslo Arbeiderpartis program ved Line Oma, Bystyrekandidat
- Bydelspartiets program
- Hvordan engasjere deg i valgkampen? Ved Partikontoret

Det vil også bli lagt inn tid til både spørsmål, praktiske øvelser og annet i mellom presentasjonene.

Skoleringen vil foregå på Vestre Aker frivillighetssentral. Velkommen!