Arrangementer

Tysklandsgruppa tar Karl Marx tilbake til Arbeiderpartiet

Velkommen

9. apr, kl. 18:00 — 20:00, Youngstorget 2b, 5 etg

De siste tiårene har det skjedd en vending i den europeiske politiske diskursen, fra motsetninger mellom arbeidere og kapitaleiere til å handle om identitet og kultur. Samtidig har forskjellene økt mellom fattig og rik. Er dagens samfunn klasseløst, slik som mange vil ha det til, eller bærer det stadig preg av hierarki, ekskludering og utbytting?
 Har dagens sosialdemokrati fortsatt noe å lære av Karl Marx?

Radikalisme i Brundtlandsalen ved Dag Einar Thorsen

9 april kl. 18.00
Youngstorget 2a, 5. etg
 
 Røyking forbudt!
 


Arrangør: Tysklandsgruppa i Internasjonalt forum