Arrangementer

Politikk & pizza: Julemøte med Gudmund Hernes

Utdanningspolitisk forum arrangerer

11. des, kl. 18:00 — 20:00, RØØR

Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti har gleden av å invitere til julemøte om utdanningspolitikk! Arrangmentet er gratis og åpent for alle. Det blir pizza så langt det rekker.

Vi har invitert Gudmund Hernes til å innlede om utdaningspolitikken de siste 30 år; fra grunnskole til universitet, og gi sin analyse av hvor de store kampene vil stå i årene framover. Vi lurer: Hva blir viktig for sosialdemokratiet i kunnskapspolitikken? Etter innledningen blir det kommentarer fra Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen og NTLs nye leder Kjersti Barsok.

Mer om innlederne:

Gudmund Hernes er et kjent navn for de fleste: Han er forsker og professor ved BI og FAFO, men er nok mest kjent som tidligere statsråd i Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, fra 1990 til 1995. Han stod for de store skolereformene R-94 og L97, og var også statsråd for forskning da Norges forskningsråd ble opprettet i 1993. Etter det ble han helseminister fram til 1997. Han er også gjesteprofessor ved Stanford, og medlem av Det norske Videnskaps-Akademi.

Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Han vil snakke om Aps nye utdanningspolitikk - i tillegg til å kommentere Hernes sin innledning. Martin har sin andre periode i utdanningskomiteen på Stortinget, og er tidligere leder av AUF.

Kjersti Barsok er nyvalgt leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL). Kjersti vil utfordre oss fra NTLs perspektiv, men vekt på de viktige debattene vi ser i utdanningspolitikken. Hun er tidligere byråkrat, men har langt fartstid i fagbevegelsen, bla. 1.nestleder i NTL.

Vel møtt til et spennende møte!