Arrangementer

Årsmøte i Sinsen og Carl Berner Arbeiderpartilag

Agnes Nærland Viljugrein innleder

13. feb, kl. 18:00 — 20:00, Fjellgata 32a

Sted: Fjellgata 32 A (ring på 202, 2. etasje)

Vi er så heldige at studielederen i Oslo Arbeiderparti, Agnes Nærland Viljugrein, kommer
til oss for å snakke om kommunevalget til høsten! Det blir åpnet for både diskusjon og innspill.


Øvrig dagsorden for årsmøtet:

1. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Årsberetning 2018

4. Regnskap 2018

5. Innkomne forslag

6. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret Sinsen og Carl Berner Arbeiderpartilag innen 5. februar. Forslag sendes til e-post: ragnhildg91@hotmail.com 

Det serveres kaffe/te

Vi håper å se deg på årsmøtet!