Årsmøte - Internasjonalt Forum

Internasjonalt forum

12. feb, kl. 18:00 — 20:00, Brundtlandssalen

Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte.

Dato: 12. februar 2024 kl. 18:00 Sted: Brundtlandsalen (partikontoret), Youngstorget 2B. 5.etasje. Ring på “AP Brundtland” nede i Youngstorgepassasjen. 

Valg: Er du kandidat eller kjenner gode kandidater til Internasjonalt Forums styre? Send navn til valgkomiteens leder Ane Djupedal på [email protected] innen 1. februar. Send gjerne link til CV og en kort begrunnelse.

Forslag: Politiske forslag til årsmøtet sendes på e-post til sekretær Jakob Schram på [email protected] innen 2. februar.

Stemmerett og årsmøtedokumenter: Dokumenter sendes ut rundt en uke før arrangementet. Det er kun hovedmedlemmer med betalt kontingent for 2023 som har stemmerett på årsmøtet.

Påmelding utbedes: Vi ber om at du melder deg på her (lenke). Unntaksvis dersom lenken ikke skulle fungere for deg, kan påmelding sendes til [email protected].

Dagsorden:1. Åpning 2. Konstituering - valg av ordstyrer, referenter og to protokollsignaturer 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Valg

Underveis i møtet vil det også bli mulig å stemme over hvilke saker Internasjonalt Forum skal ta tak i det neste året. Vi gleder oss.